Επιλογή Σελίδας

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ JEAN PÉPIN

Το Κέντρο Jean Pépin είναι ένα εργαστήριο που ανήκει στο Εθνικό Ίδρυμα Επιστημονικής Éρευνας της Γαλλίας (CNRS) καθώς και στην École Normale Supérieure (ENS) στο Παρίσι. Ειδικεύεται στη μελέτη των αρχαίων θεωριών, εξετάζοντας τόσο τη διαμόρφωσή τους όσο και τη μετάδοση και πρόσληψή τους στα πλαίσια της ανθρωπιστικής κουλτούρας από την Αναγέννησης έως τον Διαφωτισμό, με ιδιαίτερη μνεία στην ιατρική γνώση – αραβική, βυζαντινή, αλλά και λατινική.
Υιοθετεί μια εγκάρσια προσέγγιση όπου διασταυρώνονται η φιλοσοφία, η έκδοση των κειμένων και η κωδικολογία, η ιστορία των επιστημών και των τεχνικών, οι θεωρίες περί τέχνης. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη διαμόρφωση και μετάδοση της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς.
Το Κέντρο Jean Pépin αναπτύσσει επίσης μεθόδους και ψηφιακά εργαλεία στην υπηρεσία των ανθρωπιστικών επιστημών (Abjad, Iphis, Panckoucke) και διακρίνεται από μια πλούσια δράση στον τομέα της επιστημονικής τεκμηρίωσης.
Συμβάλλει τέλος στη δημοσίευση μιας σειράς γνωστών επιστημονικών περιοδικών (Albertiana, Archives internationales d’histoire des sciences, Artes Renascentes, les Cahiers de l’Ornement, Revue des études dantesques, Nova Humanistica, Philosophie antique) και αναπτύσσει έναν καινούργιο άξονα έρευνας σε σχέση με τους σύγχρονους προβληματισμούς περί γνώσης και αρχαίων θεωριών.

Διεύθυνση : Pierre Caye
Γραμματεία : Sandrine Launey

Επικοινωνία και πρόσβαση

Επικαιροτητα

Οι ομαδες

Philosophie antique

Équipe
“Histoire des doctrines de l’Antiquité”

Philosophie arabe

Équipe “Philosophie arabe : innovations, héritages grec et syriaque, postérité latine”

THETA

Équipe “Théories et Histoire de l’Esthétique, du Technique et des Arts”

IST

Équipe d’information scientifique

Μετάβαση στο περιεχόμενο