Bir Sayfa Seçin

Jean Pépin Merkezi’nin Tanıtımı

Jean Pépin Merkezi (Le Centre Jean Pépin), Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) ve Paris Ecole Normale Supérieure’üne (ENS) bağlı; Arap, Bizans ve Latin Ortaçağı’ndaki ilim üzerinden Rönesans’tan Aydınlanma’ya kadar hümanist kültürdeki alımlanışına dek Antik öğretilerin, bu öğretilerin teşekkülünün ve intikalinin incelenmesine hasredilmiş bir araştırma laboratuvarıdır. Merkez; felsefe, tahkik ve kodikolojinin, bilim ve teknik tarihiyle sanat kuramlarının iç içe geçtiği çapraz yaklaşımlar geliştirir. Özel olarak entelektüel ve sanatsal mirasın oluşumu ve intikali sorusuyla ilgilenir. Bu çerçevede merkez, Ile-de-France Bölgesi’nin desteğiyle, Ile-de-France’da ve başka yerlerdeki Arapça ve Süryanice Felsefe Elyazmaları Mirası (Le patrimoine manuscrit Philosophique Arabe et Syriaque en Île-de-France et ailleurs – PHASIF) uluslararası araştırma programını yürütür.

Jean Pépin Merkezi ayrıca beşerî bilimler yararına dijital yöntem ve gereçlerle birlikte (Abjad, Iphis, Panckoucke) sürdürülebilir bilimsel bilgi faaliyetleri geliştirir. Merkez, bir dizi temel bilimsel dergi yayınlar (Albertiana, Archives internationales d’histoire des sciences, les Cahiers de l’Ornement, Revue des études dantesques, Nova Humanistica, Philosophie antique) ve Antik bilgi ve öğretilerin çağdaş meseleleri konusunda yeni bir araştırma ekseni geliştirir.

Direction
Director: Pierre Caye
Administration: Sandrine Launey

Contact and Sitemap

News

Agenda

Teams

Philosophie antique

Équipe
“Histoire des doctrines de l’Antiquité”

Philosophie arabe

Équipe “Philosophie arabe : innovations, héritages grec et syriaque, postérité latine”

THETA

Équipe “Théories et Histoire de l’Esthétique, du Technique et des Arts”

IST

Équipe d’information scientifique